A survivors trust, 2018

Videoinstallation ”A Survivors trust”

Installation av video ”A Survivors trust” på Kungliga Konstakademin, med en projektion på ett lakan. Videon består av dokumentation från Kyoto Japan och handlar om förlust, ensamhet och traumat av ett sexuellt övergrepp.

Material: Videoprojektion, lakan

År: 2018

Plats: Kungliga Konstakademin

 

Share Project :

A Survivors trust

Videoinstallation / video

Dokumentation från Kyoto Japan

År: 2018

Plats: Kungliga Konstakademin