Contacts for Potential Clients, 2015

Skulptur / Installation från 2015 ”Contacts for Potential Clients”

Installation i skyltfönstret under utställning för Kungsstensgatan 27 och Kungliga konsthögskolan / Mejan / Royal Institute of Art.

Återvunnen skyltningsinredning från Tele2 Götgatan, som kastats ut på gatan under renovering. Såsom fullt fungerande elektronik, läsplattor och inredning. Materialet återvanns och utgjorde med jord, växter och fiskar en konstinstallation och kretslopp som var dömt att förfalla.

 

Plats: Kungsstensgatan 27, Stockholm

Material: Plexi, jord, växter, mobiltelefoner, affischer, elektronik och akvarium

Mått: 200 x 300 x 300 cm

Share Project :

Contacts for Potential Clients

Skulptur / Installation från 2015


Installation i skyltfönstret under utställning för Kungsstensgatan 27 och Kungliga konsthögskolan / Mejan / Royal Institute of Art.

Plats: Kungsstensgatan 27, Stockholm

Material: Plexi, jord, växter, mobiltelefoner, affischer, elektronik och akvarium

Mått: 200 x 300 x 300 cm