Cure, 2016

Skulptur / Installation ”Cure”

Metallram med vakuumförpackade lerskulpturer hängande från stängerna, skapar en rumslig labyrintliknande installation, som betraktaren får röra sig i. Inuti visas en video, som man kan skymta utifrån, med videomaterial från bland annat informativa animationer om gastroskopi. 

Material: Lera, vakuumplast, metall, video

Mått: 300 x 300 x 200 cm

Video från installationen Cure

Köttinspektionen 2019:

Installation i konsthallen ”Köttinspektionen”, Uppsala under grupputställningen ”Body to care and control”. 

Rundgång 2016:

Installation i entrén under utställning Rundgång på Kungliga konsthögskolan / Mejan / Royal Institute of Art 2016, Skeppsholmen Stockholm. 

Plats: Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

Cure - text Izabel lind färnstrand

Share Project :

Cure

Skulptur / interaktiv Installation. 2016 


Dokumentation från Köttinspektionen, Uppsala 2019 - under grupputställningen "Body to care and control". Även visas 2016 på "Rundgång", Kungliga Konsthögskolan.

Plats:Köttinspektionen, Uppsala / Kungliga konsthögskolan, Stockholm

Material: Lera, vakuumplast, täckplast, metall, video med ljud

Mått: 300 x 300 x 200 cm